Ru Feng Products Interduce

RF-631Forming, Filling, Sealing and Cutting Wrapping Machine
RF-631

製袋/充填/封口/切斷自動包裝機

RF-631 適用範圍

面紙,餐巾紙,刀叉,面罩,五金類固形物及黏性物。

RF631
包裝樣品

 RF-631 機械規格

包裝型態 包裝尺寸 包裝材質 包裝產能 主力馬達 機械尺寸
枕狀式
(L)90-350mm
(W)50-250mm
(H)20-80mm
OPP,CPP,PET, 模造紙、鋁箔合膠層等可熱封材料

10-50 袋/分
(按包裝尺寸而定)

2HP 220V 單相 50/60 Hz

主機
1900x1000x1750mm
控制馬達 縱電熱器 橫電熱器 淨重 毛重
輸送帶
電眼馬達:40W
袋長馬達:15Wx1
350Wx2pcs
400Wx4pcs
NW:1200 Kgs
GW:1450 Kgs
3160x500x400mm